In English

Multivariat analys av GC-MS spektra på Skeletonema marinoi produktion av aldehyder och andra sekundära metaboliter

Ljubica Dimic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 29 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: multivariate evaluation, gas chromatography, mass spectroscopy, spectra, aldehydes, secondary metabolites, micro algaePublikationen registrerades 2007-01-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek