In English

Modeling and control of a three dimensional inverted pendulum

David Wall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX095/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-21.

CPL ID: 253980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek