In English

Lastdelningssystem för parallellkopplade synkrongeneratorer

Load division principles for synchronous machines

Axel Book ; Karl Lagerljung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX061/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]