In English

Lightning protection for floating windmill

Åskskydd för flytande vindkraftverk

Elias Al-Saidi ; Tobias Norman Hult
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX060/2017, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-12-21.

CPL ID: 253977

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek