In English

Model abstraction and connectivity for portable system design

David Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX024/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-21.

CPL ID: 253973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek