In English

Prehospital transportation decisions for patients sustaining major trauma in road traffic crashes: A comparison between US and Sweden

Patrycja Kozajda ; Magdalena Krawczuk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX100/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-20. Den ändrades senast 2018-04-17

CPL ID: 253952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek