In English

Scattering center modelling and analysis of traffic objects

Bo Zhi Bao ; Tingting Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX102/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-20. Den ändrades senast 2017-12-20

CPL ID: 253950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek