In English

Enhanced auto pilot for marine applications with adaptive speed control

Eric Karlsson ; Pontus Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX070/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-20. Den ändrades senast 2017-12-20

CPL ID: 253948

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek