In English

Factory layouts from 3D scanned data

Alexander Eriksson ; Erik Sedelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-12. Den ändrades senast 2017-12-12

CPL ID: 253718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek