In English

TAKING FOLKHEMMET INTO THE 21st CENTURY - What architecural lessons can we take from the building of the Swedish welfare state in the mid 1900?

Sandra Räder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-12. Den ändrades senast 2017-12-12

CPL ID: 253708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek