In English

An Optimised Packaging Solution of a Battery Disconnect Unit

Magnus Bratt Svensson ; Anna Engelbrektsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-08. Den ändrades senast 2017-12-08

CPL ID: 253637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek