In English

An evaluation of human pose estimation using a deep convolutional neural network

Sven Abelsson Runing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX109/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-07. Den ändrades senast 2017-12-20

CPL ID: 253624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek