In English

Automated robot collision avoidance using virtual commissioning and formal methods

Lucas Garcia Romero ; Karl-Oscar Skalberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX079/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-07. Den ändrades senast 2017-12-07

CPL ID: 253623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek