In English

LiDAR clustering and shape extraction for automotive applications

Tobias Nyström Johansson ; Oscar Wellenstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX107/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]