In English

Automatic spot detection in large-scale fluorescence microscopy image dataset

Marcus Björklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX062/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]