In English

Taming Dragons - Improving power performance of tethered turbine tidal farms

Eric Singhroy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 52 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-07. Den ändrades senast 2017-12-07

CPL ID: 253617

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek