In English

Assessment and comparative study of design method for onshore wind power plant foundations

Marcus Ahlström ; Carl Holmquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Wind power plant foundations,Fatigue, Design methodology, Windloads, EurocodePublikationen registrerades 2017-12-07. Den ändrades senast 2017-12-07

CPL ID: 253615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek