In English

Utvärdering av mätmetod för luftridåer

Laeth Najim ; Andre Moya Lopez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 58 s.
[Examensarbete på grundnivå]

För att på något sätt utvärdera en luftridå har man länge försökt framställa olika tester för att få fram dess effektivitet. Men att framställa ett laborationsförsök som är upprepbart och ger exakta samt sanningsenliga resultat är svårt. Hur ska laborationsförsöket gå till? Vilka temperatur och tryckförhållanden skall användas? Hur stor ska öppningen vara? Dessa är bara en handfull faktorer man måste ta hänsyn till när man utformar ett laborationsförsök som ska vara universellt och applicerbar på alla möjliga typer av luftridåer. Den metoden man använder sig av idag har framställts av en global förening vid namn Eurovent som samarbetar med över 1000 medlemmar i flera olika länder och kontinenter. Eurovents metod är det närmaste man kommit en verklighetssimulering som ändå är repeterbar och består av två delar: Ett tryck test för att se hur luftridåer presterar när den utsätts för vind påfrestningar och ett temperaturtest för att utvärdera hur bra isoleringsförmåga de har. I denna rapport kommer endast isoleringsförmågan med avseende på temperaturen behandlas. Genom tester vi fått ta del av från Fricos laborationsal har vi utvärderat den metod som de använder och ställt den mot Eurovents metod. Därigenom har vi sedan dragit slutsatser om hur olika faktorer påverkar försöket, samt hittat brister i deras försöksmetod och tillslut gett förslag på vad man kunde gjort annorlunda hos både Frico och i Eurovents metod. Denna avhandling innhåller grundläggande teori kring luftridåer, tidigare studier och presentation av Eurovents och Fricos metod. De senare kapitlen behandlar de utförda försöken, resultat och analys från dessa och slutligen de slutsatser vi har dragit. Syftet med rapport är att bedöma hur pass väl Eurovent standarden är utformad med avseende på alla krav som måste uppfyllas, samt kunna hitta eventuella avvikelser och deras inverkan i uppställningen hos Frico.

Nyckelord: Luftridåer, Eurovent, utvärdering, mätmetod, isoleringsförmåga, Air curtains, Eurovent, evaluation method, isolation capabilitiesPublikationen registrerades 2017-12-06.

CPL ID: 253602

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek