In English

Simulation of Accumulated Rail Damage Using Representative Load Collectives

Xiao Lang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:19, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-04.

CPL ID: 253515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek