In English

Material Characterization of Weld Toe Region Using Digital Image Correlation

ANDREA DEZŐ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX-17-101, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Digital image correlation (DIC), Material calibration, Optimization function, 3D scanning, Weld toe, Base material (BM), Heat affected zone (HAZ), Weld material (WM), High Frequency Mechanical Impact (HFMI) treatment



Publikationen registrerades 2017-12-04. Den ändrades senast 2017-12-04

CPL ID: 253501

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek