In English

Material Characterization of Weld Toe Region Using Digital Image Correlation

ANDREA DEZŐ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX-17-101, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Digital image correlation (DIC), Material calibration, Optimization function, 3D scanning, Weld toe, Base material (BM), Heat affected zone (HAZ), Weld material (WM), High Frequency Mechanical Impact (HFMI) treatment