In English

Substance Flow Analysis of Nitrogen in Food Production and Consumption System of Thailand

Tanakorn Suesatpanit
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 74 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-27. Den ändrades senast 2017-11-27

CPL ID: 253403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek