In English

3D modelling of facial skin surface for 3D printing

Emma Ekberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX056/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24. Den ändrades senast 2017-11-24

CPL ID: 253378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek