In English

Performance evaluation of 5G vehicle-to-network use cases - A study of site configuration and network impact

Oskar Edwertz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX103/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24. Den ändrades senast 2017-11-24

CPL ID: 253377

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek