In English

Driveline control for over-actuated electric autonomous ground vehicles

Jacob Brickner ; Simon Liljeqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX073/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24. Den ändrades senast 2017-11-24

CPL ID: 253376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek