In English

Low-complexity crest factor reduction

Lukas Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX104/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24.

CPL ID: 253371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek