In English

Sequence planning and optimization of production systems

Johan Asklund ; Naemi Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX097/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24. Den ändrades senast 2017-11-24

CPL ID: 253370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek