In English

Simulation model development of electric motor and controller

Wang Han
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX010/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]