In English

Disturbance detection and classification in large microwave networks

Tobias Olausson ; Victor Sandell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX105/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]