In English

Autonomous driving in crossings using reinforcement learning

Robin Grönberg ; Anton Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX096/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-24. Den ändrades senast 2017-11-24

CPL ID: 253366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek