In English

Produktutveckling av en isolerande sexkantsnyckel för lågspänningsarbete i elskåp

Hannes Bodin Löfgren ; Annika Lindkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 77 s. Examensarbete - Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett isolerande handverktyg för arbete i elskåp har designats på uppdrag av ABB AB, ett världsledande företag inom elkraft och automationsteknik. Den här rapporten redovisar metoder som använts under arbetet samt vilka resultat de gett. Verktyget har två sexkantsnycklar med dimensionerna 6mm och 8mm samt är kompatibelt med momentnyckel. Det är även konstruerat för att uppnå standard för beröringsskyddade verktyg. Verktygets målgrupp är drifttekniker som framförallt verkar runt om i Norden. Desi

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.