In English

Initial bow imperfection for flexural buckling of steel members - Verification and optimisation regarding analysis of columns and beam-columns

Angelica Henriksson ; Josefin Panarelli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: steel, instability, buckling, initialbow imperfection, second order buckling analysis, interaction, column, beam-column, EurocodePublikationen registrerades 2017-11-22. Den ändrades senast 2017-11-22

CPL ID: 253320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek