In English

MATAVFALLSPÅSAR FÖR HUSHÅLL FRÅN FÖRBEHANDLING TILL ÅKERMARK

Zuher Abdel Mallak ; Oliver Sjögren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-11-22.

CPL ID: 253317

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek