In English

Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar

Emelie Roos ; Elin Molin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 67 s. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Kristallglas som konstmaterial har funnits länge, men för att utöka användningsområdet av materialet som konstruktionsmaterial behövs det att materialet förstärks. Denna rapport fokuserar på processen kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring i hållbarhet och resistens mot temperaturchock. Bland annat utfördes SEM-mätningar och spänningvisualisering i polariskop användes för att bevisa genomförd härdning. 4-punkts böjprov och termiskt chocktest utfördes på kristallstavar för att bevisa materialförbättringar. Testerna påvisade att kemisk härdning var möjligt på blyfritt kristallglas och stavarna klarade 70 % mer kraft i 4-punkts böjprovet samt 146 % ökning i temperaturresistens innan sprickbildning uppstod av termisk chock.

Nyckelord: kemisk härdning glasPublikationen registrerades 2017-11-22. Den ändrades senast 2017-11-22

CPL ID: 253316

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek