In English

Investigation of Lean management implementation for standardized processes within a large organization

Tobias Ganske ; Pétur Gudnason
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-22. Den ändrades senast 2017-11-22

CPL ID: 253311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek