In English

Complex shapes with textile reinforced concrete - An investigation of structural form, material and manufacturing

Ellen Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-17-97, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: textile reinforcement, concrete, design, structural design, manufacturing, design process, physics modelling, parametric modellingPublikationen registrerades 2017-11-17. Den ändrades senast 2017-11-17

CPL ID: 253226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek