In English

Punching Shear Capacity of a Tested RC Bridge Deck Slab in Kiruna, Sweden

Ben Owilli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-17-96, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Punching Shear Capacity, Bridge Deck Slab, Multi-Level Structural Assessment, Punching Shear, Load Carrying CapacityPublikationen registrerades 2017-11-17. Den ändrades senast 2017-11-17

CPL ID: 253225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek