In English

Fiberarmerad skumbetong - Materialegenskaper och husdimensionering

Fiber Reinforced Foam Concrete - Material properties and structural design

Ida Frisell ; Linnea Thörn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-28, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]
Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.