In English

Using Virtual Reality in an Automotive User Experience Development Process

Magnus Carlsson ; Tor Sonesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-14.

CPL ID: 253134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek