In English

INDUSTRY 4.0 Where are Swedish manufacturers in the transition towards Industry 4.0?

Marcus Antonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 46 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:101, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-14. Den ändrades senast 2017-11-14

CPL ID: 253127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek