In English

Virtual full vehicle durability testing of a passenger car

Shankar Padmanabhan ; Darshan Yerandahalli Munirama Reddy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:84, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-10. Den ändrades senast 2018-01-09

CPL ID: 253047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek