In English

Application of Value Stream Mapping on The Goodyear Aftermarket Customer Satisfaction Process in Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Christian Munoz Galindo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-09. Den ändrades senast 2017-11-30

CPL ID: 253043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek