In English

Flexural Strengthening of Concrete Structures with Prestressed FRP Composite - A Parametric study with Finite Element Modelling

Per Ahlgren ; JOACIM EDWIJN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Flexural strengthening,Carbon Fiber Reinforced Polymer, CFRP, Concrete, Cracking, FEM, Finiteelement modelling, Externally bonded, DIANA, PrestressPublikationen registrerades 2017-11-03. Den ändrades senast 2017-11-03

CPL ID: 252925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek