In English

Innovative bio-composite sandwich element as floor system for multi-storey timber buildings - A structural analysis and optimization of the design

Kajsa Fröjd ; Andreas Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Timberstructure,Sandwich plate, Bio-composite, Corrugated core, Shear deformation, Orthotropic material, Finite elementmethod, (FEM).Publikationen registrerades 2017-11-03. Den ändrades senast 2017-11-03

CPL ID: 252922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek