In English

Calculation of Vibrations in Structures in the Early Design Phase - Prediction of comfort disturbing vibrations in buildings

Linnéa Fagerström ; Philip Lindorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: structuraldynamics,vibrations,comfortweighting,responsespectrumanalysis,time history analysis,groundmotion,NewmarkPublikationen registrerades 2017-11-03. Den ändrades senast 2017-11-03

CPL ID: 252919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek