In English

Deep learning for human fall classification with application to e-healthcare

Wenjing Chen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX101/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-02. Den ändrades senast 2017-11-02

CPL ID: 252905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek