In English

Learning local models of multi-axis robot for improved feed-forward control

Viktor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX029/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]