In English

Autonomous vehicle control via deep reinforcement learning

Simon Kardell ; Mattias Kuosku
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX093/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-02. Den ändrades senast 2017-11-02

CPL ID: 252902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek