In English

Deployment of an IT-based organizational change in a global organization

Karim Shaik ; Asif Shukurov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:114, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-11-02. Den ändrades senast 2017-11-02

CPL ID: 252900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek