In English

Möjligheter med Georadarteknik (GPR) för kvalitetssäkring av packningsarbeten vidbeläggning och anläggningsarbete

Magnus Nilsson ; Eric Gardner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Georadar, GPR, Kvalitetssäkring, Anläggning, Packning, Asfalt, Hålrumshalt, Porositet, Permittivitet, Dielektriska materialPublikationen registrerades 2017-10-24. Den ändrades senast 2017-11-07

CPL ID: 252718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek