In English

Shear Capacity of Corroded RC Structures - A study based on detailed 3D FE analyses

David Wallertz ; David Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: reinforced concrete beam,corrosion, shearangle, bond, reinforcement, stirrupsPublikationen registrerades 2017-10-20. Den ändrades senast 2017-10-20

CPL ID: 252673

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek